Rugaciune pentru Parintele Duhovnic


Rugăciunea unui ucenic pentru Părintele său duhovnic

Doamne Dumnezeule, tu ştii neputința şi slăbiciunile firii omeneşti, primeşte dar rugăciunea smeritului tău rob, nevrednic a mă numi ucenic al Părintelui meu, pentru cel ce prin milostivirea Ta mi‐a dat viață, m‐a ridicat din noroiul patimilor şi m‐a sprijinit la tot pasul, purtându‐mi crucea şi povățuindu‐mă pe cărările Vieții după cuvântul tău. Străină îmi e adevărata strălucire a Cuvântului Tău, Milostive, pe care numai cei cu inima curată o pot vedea revărsându‐se înfrumusețat din Preacuratul tău Chip. Ştiu că slab şi lipsit de îndrăznire e cuvântul meu, dar Te rog, pentru dragostea pe care Însuți o sădeşti în inimile Părinților şi fiilor duhovniceşti, îndură‐te şi miluieşte pe Părintele meu, iertându‐i prin mijlocirea Sfinților tăi toată greşeala şi revarsă peste el milele Tale cele bogate. Tu ştii blândețea şi nevoințele lui, luptele şi dorul lui către cele dumnezeieşti, nu‐Ți sunt ascunse rugăciunile şi râvna cu care neîncetat căuta să‐şi acopere copiii de toată asuprirea celui potrivnic, ca o cloşcă puii săi, sub aripile dragostei şi smereniei părinteşti. Nu lăsa întru întunericul morții deznădăjduitul meu suflet şi degrabă miluieşte pe Părintele meu, iar pe mine, neputinciosul, ajută‐mă cu Harul Tău să‐mi port crucea de fiu pentru mântuirea tuturor celor ce apasă pe umerii Părintelui meu, aşa cum şi el şi‐a purtat crucea destinului de mântuire pentru naşterea şi creşterea fiilor săi întru dragostea Ta.
Să nu ne despartă pe noi întunericul morții, Doamne, Doamne, ci prin marea Ta milostivire fă să fim una, uniți prin Tine şi întru Tine prin legătura dragostei, nedespărțiți de Tine, Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, în veci. Amin.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
miluieşte‐mă pe mine păcătosul!
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte‐ne pe noi!

(Text preluat din cartea lui Florin Caragiu, Cuviosul Ghelasie Isihastul, Editara Platytera)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s